Korozyon Mukavemet Tablosu

KOROZYON MUKAVEMET TABLOSU

MALZEME D% S°C 304 316 KARBON MALZEME D% S°C 304 316 KARBON
ALKOL BD BS A A A HİDROJEN SÜLFÜR (KURU) OS Bb B C
ALÜMİNYUM FLORÜR 10 OS E E E HİDROJEN SÜLFÜR (NEMLİ) OS C Cbb Dd
ALÜMİNYUM KLORÜR BD KN E E E HİDROKLORİK ASİT BD NS E E E
ALÜMİNYUM SÜLFAT BD KN Db Cb E İYOT (KURU) OS B B B
AMONYAK (KURU) BS A A A İYOT (NEMLİ) OS E E E
AMONYAK (NEMLİ) BS A A C KALSİYUM BİSÜLFAT 10 OS E E E
AMONYUM FLORÜR 10 OS C A D KALSİYUM HİDROKSİT 10 KN B B B
AMONYUM FLUOSİLİKAT 10 OS - - - KALSİYUM HİPOKLORİT OS D Db E
AMONYUM FOSFAT 10 OS B A D KALSİYUM KARBONAT BD KN B B B
AMONYUM KARBONAT 50 KN A A A KALSİYUM KLORÜR BD KN Dbd Dbd C
AMONYUM KLORÜR 5 KN Dbd Cbd E KARBON BİSÜLFÜR OS C B C
AMONYUM KLORÜR 25 KN E E E KARBON DİOKSİT (KURU) BD OS A A A
AMONYUM KLORÜR 40 KN E E E KARBON DİOKSİT (NEMLİ) B A D
AMONYUM NİTRAT BD KN Ae Ae Bd KARBONİK ASİT 10 OS B B C
AMONYUM SÜLFAT 5 OS Eb Db D KARBON TETRAKLORÜR (KURU) BS C B C
AMONYUM SÜLFAT 10 KN Eb E E KLOR (KURU) C C B
ANALİN NE B B E KLOR (NEMLİ) E E E
ARSENİK ASİT C B E KLORASETİK ASİT BD NS E E E
ASETİK ANHİDRAT OS A A B KLOROSÜLFONİK ASİT BD OS D D E
ASETİK ASİT 5 OS A A E KROMİK ASİT Cb C Cd
ASETİK ASİT 25 OS A A E KÜKÜRT 125 Bb B B
ASETİK ASİT 50 OS A A E KÜKÜRT 260 B B B
ASETİK ASİT 50 KN Db A E KÜKÜRT 445 Bb B B
ASETİK ASİT 100 OS A A E LOKTİK ASİT BD 82 C B E
ASETİK ASİT 100 KN Eb A E MAGNEZYUM KLORÜR 30 OS C Bd C
ASETON BD BS A A A MAGNEZYUM SÜLFAT 10 OS B B C
BAKIR SÜLFAT BD KN B B E NİKEL KLORÜR E E E
BORYUM HİDROKSİT 50 KN Ad Ad Ad NİKEL SÜLFAT 65 D B E
BORYUM KARBONAT BD OS Ad Ad Ad NİTRİK ASİT 30 KN B B E
BORYUM KLORÜR 10-20 NE Dbd Cbd - NİTRİK ASİT 50 KN Be B E
BORYUM NİTRAT 10 OS A A C OKSİJEN
BORYUM SÜLFAT C B C OKSİJEN 540 A A
BENZEN OS A A A OKAOLİK ASİT BD BS B A E
BENZOİK ASİT B A E POTASYUM HİDROKSİT 30-50 65 E B Bd
BORİK ASİT BD BS B B D POTASYUM KLORÜR 10-20 38 Bb B C
BROM (KURU) OS E D D POTASYUM SÜLFAT 10 OS B B C
BROM (NEMLİ) OS E E E SİTRİK ASİT BD BS B A E
BÜTİL ASETAT OS B A B SODYUM ASETAT B B C
BÜTİRİK ASİT BD BS B B D SODYUM BİSÜLFAT B B E
CİVA B - B SODYUM FOSFAT 10 OS B B B
CİVA KLORÜR 10 OS E E E SODYUM HİDROKSİT 30 60 A A A
ÇİNKO KLORÜR Bdh Bh SODYUM HİDROKSİT 50- 65 B B Bd
DEMİR KLORÜR 25 OS Eb Bdh E SODYUM HİDROKSİT 50 KN B B Bd
DEMİR SÜLFAT FeSo4H20 10 Cb Eb E SODYUM HİPOKLORİT D C E
DEMİR SÜLFAT FE2So4L3 C C E SODYUM KARBONAT B B B
ETERLER OS B B B SODYUM KLORÜR B B B
ETİL ASEETAT OS B B B SODYUM NİTRAT 30 OS A B B
ETİLEN DİKLORÜR NS B B B SODYUM SÜLFAT 20 OS B B C
ETİLEN GLİKOL NS B B B SODYUM SÜLFİT 10 OS B B E
FENOL BD BS B B Cf SÜLFÜR DİOKSİT (KURU) B B B
FLOR (KURU) C B B SÜLFÜR DİOKSİT (NEMLİ) E B E
FLOR (NEMLİ) E E E SÜLFİRİK ASİT 10 OS E - E
FLUOSİLİSİK ASİT 10 OS E D E SÜLFİRİK ASİT 20-50 OS E E
FORMAL DEHİT B B Cf SÜLFİRİK ASİT 50-70 OS E - E
FORMİK ASİT BD KN B B E SÜLFİRİK ASİT 70-100 OS E - B
FOSFORİK ASİT 10 100 Be Be E TANEN 10 65 B B E
FOSFORİK ASİT 85 OS Bd Be E TRİKLORA ETİLEN B B Ch
GLİSERİN OS B E Bf VİNİL KLORÜR B B Ch
HİDROBROMİK ASİT 30 OS Eb D E YAĞ ASİTİ OS B B E
HİDROFLORİK ASİT 30 NS Ed Ddg E YAĞ ASİTİ 175 C B E
HİDROJEN SOĞUK B B B YAĞ ASİTİ 260 E B E

 

A: Kullanılması Uygundur. Korozyon yok denilebilecek düzeydedir.
B: Kullanılabilir. Korozyon yılda 0.8mm’den azdır.
C: Bazı durumlarda kullanılabilir. Korozyon yılda 1.6mm’den azdır.
D: Kullanma koşulları altında deneme yapmadan kullanılmamalıdır.Korozyon fazladır.
E: Kullanılmaz. Kullanılması kesin olarak sakıncalıdır.
Y: Yoğunlaştırılmış
a: Eriyik hava veya oksijenle temas ederse şiddetli korozyon.
b: Oyulma şeklinde korozyon (karıncalanma)
c: Normal max. sıcaklığa kadar belirtilen özelliği taşır. (lastik için bu sıcaklık 65-80°C kadardır)
d: Malzeme bu eriyikle temas ederse gerilim korozyonundan ileri gelen çatlaklar olur.
e: Malzeme bu eriyikle temas ederse, granüller arası korozyon meydana gelir.
f: Malzeme eriyiğin rengini bozabilir.
g: Malzeme hava veya oksijenle temasta belirtilen özelliği gösterir.
h: Malzeme bu özelliği yalnız eriyik kuruyken gösterir. Çok az bir nem, malzemenin kullanılmasını sakıncalı yapar.

BS: Bütün sıcaklıklarda
OS: Oda sıcaklıklarında
NS: Normal sıcaklıklarda
KN: Kaynama sıcaklıklarında.
BD: Bütün derişiklerde